Sanat

Pınart Galeri’den sergi hazırlığı

Ebülfez Ferecoğlu, eserlerinde, empresyonizmden başlayarak modern sanata kadar birçok sanat akımını deneyerek kübizm, sürrealizm ve soyut ekspresyonizmi birleştiren Ferecoğlu, günümüz sanatındaki gelişmeleri de kendi yorumuyla tuvallerine aktarıyor …

x